Kapit Lang


 

"Kapit lang" — para sa mga taong sinusubok ng buhay pero pinipiling magpatuloy at maging matatag. 

Antonette Flores


Para ma-order ang bagong bihis ng disenyong ito, i-click lamang ito